zoeken

Rail en verkeer

Schöck ComBAR® - Glasvezelwapening in rail en verkeer

Infrastructurele bouwwerken moeten vaak gerenoveerd of zelfs volledig vervangen worden, omdat de betonoppervlakte en de wapening zwaar beschadigd en aangetast zijn. Dit geldt vooral bij brugdekken die aan strooizout worden blootgesteld. Bij het gebruik van Schöck Combar® behoort corrosie tot de verleden tijd.

Nieuwe spoorlijnen voor hogesnelheidstreinen en metro’s en nieuwe tramrails worden meestal als vaste rails uitgevoerd. De doorgaande rails dienen daarbij ook als medium voor signaaloverdracht. De wapening in de railondersteuning moet geaard zijn om een foutloze signaaloverdracht te garanderen. Bij het gebruik van Schöck Combar® is dit niet noodzakelijk, omdat de Schöck Combar® staven geen stroom geleiden. Deze kan dan ook veilig worden toegepast in de onmiddellijke nabijheid van inductiespoelen die voor het aansturen van de wissels worden gebruikt.

Schöck Combar® corrodeert niet en geleidt geen stroom. Daarom is Schöck Combar® een perfect wapeningsmateriaal voor:

  • Brugdekken 
  • Brugoverkappingen 
  • Brugranden 
  • Geluidsschermen 
  • Betonnen geleide barriers 
  • Luchthaven banen en platvormen
  • Railwerken
  • Openbaar vervoer tracés