Schöck maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijk en gebruiksvriendelijker te maken. Als je verder gaat accepteer je onze cookies.
zoeken

Privacyverklaring

Inleiding

Dit is een privacyverklaring van Schöck Nederland b.v. Wij maken onderdeel uit van Schöck Bauteile GmbH en de door ons verzamelde gegevens kunnen, met inachtneming van geldende wet- en regelgeving, ook worden gedeeld met- en verwerkt worden door laatstgenoemde vennootschap.

Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en met deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven als dit niet noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Persoonsgegevens worden door ons uitsluitend opgeslagen voor correspondentie met u of voor het doel dat door ons aan u wordt gemeld (bijvoorbeeld contactformulieren via onze website).

U heeft op elk moment recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan, de ontvangers of de categorieën ontvangers ervan aan wie deze gegevens worden doorgegeven en het doel van het opslaan ervan. Ook heeft u op elk moment het recht om te verzoeken deze gegevens te rectificeren, blokkeren of te verwijderen. Hiertoe en met betrekking tot andere vragen over persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres: privacy@schock.nl

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De actuele versie van deze privacyverklaring vindt u op www.schock.nl/nl/privacy.

In principe kan onze website worden gebruikt zonder dat er persoonsgegevens door u behoeven te worden opgegeven. Om echter bepaalde diensten (bijvoorbeeld verzoeken om contact op te nemen) daadwerkelijk te kunnen leveren, hebben wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens nodig. Dat geldt voor het toesturen van informatiemateriaal maar bijvoorbeeld ook voor het beantwoorden van individuele vragen.

Wij wijzen u erop dat er bij de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsproblemen kunnen ontstaan. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Door ons worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de kans op dergelijke veiligheidsproblemen te verkleinen.

U heeft op elk moment recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan, de ontvangers of de categorieën ontvangers ervan aan wie deze gegevens worden doorgegeven en het doel van het opslaan ervan. Ook heeft u op elk moment het recht om te verzoeken deze gegevens te rectificeren, blokkeren of te verwijderen. Hiertoe en met betrekking tot andere vragen over persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mail adres privacy@schock.nl.

 1. a) Bij het bezoeken van onze website stuurt de browser automatisch informatie naar de server van onze website. Die informatie wordt tijdelijk in een zogenoemde logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij buiten uw toedoen geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:
 • IP-adres van het apparaat;
 • datum en tijd van het bezoek;
 • naam en URL van de bezochte website;
 • website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer-URL);
 • gebruikte browser, versie van de browser;
 • besturingssysteem en versie van het besturingssysteem op uw computer en de naam van uw access provider;
 • hoeveelheid overgedragen gegevens en toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden enz.);
 • taal en versie van de browsersoftware.
 1. b) De genoemde gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:
 • om te garanderen dat de website zonder problemen verbinding kan maken;
 • om te garanderen dat onze website comfortabel kan worden gebruikt;
 • om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren en
 • voor overige statistische doeleinden.
 1. c) De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in logfiles is artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden voor het verwerken van de gegevens. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens voor profileringsdoeleinden.

1. d) De gegevens in de logfiles worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

 1. a) Wij gebruiken cookies op onze website. Dat zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies richten op uw apparaat geen schade aan en bevatten geen virussen, trojans of andere schadelijke software.

In een cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in combinatie met het op dat moment gebruikte apparaat ontstaat. Dat betekent echter niet dat wij daardoor direct uw identiteit kennen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • session cookies
 • andere tijdelijke cookies (bijvoorbeeld cookies voor analysedoeleinden of third-party-cookies)

Veel browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er steeds een waarschuwing verschijnt voordat er een nieuw cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 1. b) Het gebruik van cookies dient er enerzijds toe om het gebruik van onze website voor u prettiger te maken.

Zo gebruiken wij zogenoemde session cookies. Daarmee kunnen wij zien dat u specifieke pagina's van onze website al hebt bezocht.

Om de gebruikersvriendelijkheid te optimaliseren gebruiken wij bovendien ook andere tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vaste periode op uw apparaat worden opgeslagen. Bezoekt u onze website opnieuw om gebruik te maken van onze diensten, dan is automatisch duidelijk dat u al bij ons bent geweest en wat u hebt ingevoerd en ingesteld zodat u dit niet opnieuw hoeft te doen.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website gepseudonimiseerd en zuiver statistisch te kunnen vastleggen en analyseren om ons aanbod voor u nog verder te optimaliseren. Door die cookies kunnen wij bij een volgend bezoek van onze website automatisch zien dat u al eerder bij ons bent geweest.

De door ons ingeschakelde aanbieders van de bijbehorende analysetools en de aanbieders van social media-plugins gebruiken daartoe eveneens bepaalde cookies (meer informatie is te vinden in de onderstaande beschrijvingen van de betreffende diensten van derde-aanbieders).

 1. c) De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen en die van derden te behartigen volgens artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Deze doeleinden omvatten ook ons gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de verzamelde gegevens.
 2. d) Session cookies worden aan het einde van de sessie automatisch gewist. Tijdelijke cookies worden na een vaste periode automatisch gewist, in dit geval na 6 maanden.

Cookies voor analysedoeleinden en/of cookies van derde-aanbieders worden na de door de betreffende aanbieder vooraf ingestelde tijden automatisch gewist.

U kunt uw browsersoftware zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt reeds opgeslagen cookies op elk moment wissen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van uw gebruik van onze website. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Op onze website is de IP-anonimisering geactiveerd zodat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren wordt ingekort.

In opdracht van de beheerder van onze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op onze website op te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt uw browsersoftware zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens (incl. uw IP-adres) die door de cookies worden opgesteld en die op uw gebruik van onze website betrekking hebben, voor Google worden verzameld en door Google worden verwerkt, door via de volgende link een browser-plugin te downloaden en te installeren:

Browser-plugin downloaden

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en over gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/nl.html en op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=ZZ

In onze website zijn voorts de social plugins Facbook, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Twitter en RSS-feed opgenomen. De bijbehorende logo's worden getoond.

Om te voorkomen dat er door het opnemen van deze social plugin een directe verbinding tussen de servers van de aanbieders van deze diensten en uw browser wordt gemaakt, gebruiken wij ook hier de zogenoemde 2-Klick-oplossing van heise. Daarmee wordt er pas contact gemaakt met de servers van deze aanbieders als u deze knop activeert en daarmee toestemming geeft voor de communicatie met deze aanbieders. Na een tweede klik komt de gewenste verbinding dan tot stand.

Als u bij activering van de knop van een van de bovengenoemde aanbieders bij de betreffende aanbieder bent aangemeld, dan zal deze aanbieder informatie over u en/of over uw gebruiksgedrag, voor zover dit door de betreffende aanbieder wordt vastgelegd, aan uw profiel koppelen en deze gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk. Wenst u dit niet, dan dient u zich bij de betreffende aanbieder af te melden. Maar ook als u geen gebruiker van de diensten van de betreffende aanbieder bent of als u niet bent aangemeld, kan de betreffende aanbieder bij activering van de knop eventueel uw IP-adres bewaren, verwerken en gebruiken. In dit verband wijzen wij u erop dat wij als websitebeheerder geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die de betreffende aanbieders specifiek over u hebben verzameld en verwerkt, noch van het gebruik hiervan.

Als u in het algemeen niet wilt, dat uw browser een verbinding kan maken met de servers van de betreffende aanbieders, dan dient u de social-plugin-button niet te activeren.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens van de verschillende social media-aanbieders vindt u bij de betreffende aanbieder:

 • Voor Twitter: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld voor het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
 • Voor LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich aangemeld voor het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Onze website maakt gebruik van Hotjar, analysesoftware van Hotjar Ltd. ("Hotjar") (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa). Met Hotjar kan het gebruikersgedrag (kliks, muisbewegingen, scrollhoogten enz.) op onze website worden gemeten en geanalyseerd. De informatie die daarbij door de "tracking code" en "cookie" over uw bezoek van onze website wordt gegenereerd, wordt naar de Hotjar-servers in Ierland doorgestuurd en daar opgeslagen. Door de tracking code wordt de volgende informatie verzameld:

Van de apparatuur afhankelijke gegevens

De volgende informatie kan door uw apparaat en uw browser worden vastgelegd:

 • het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in een geanonimiseerd formaat)
 • beeldschermgrootte van uw apparaat
 • apparaattype en browserinformatie
 • geografische locatie (alleen het land)
 • de voorkeurstaal waarin onze website zal worden weergegeven
 • gebruikersinteracties
 • muisgebeurtenissen (beweging, positie en kliks)
 • invoer via toetsenbord

Loggegevens

De volgende gegevens worden automatisch door onze servers aangemaakt als Hotjar wordt gebruikt:

 • verwijzend domein
 • bezochte pagina's
 • geografische locatie (alleen het land)
 • de voorkeurstaal waarin onze website zal worden weergegeven
 • datum en tijd waarop de website werd bezocht

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, rapporten over het gebruik op te stellen en voor andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website en de internetanalyse daarvan. Hotjar maakt hiervoor ook gebruik van diensten van derden zoals bijvoorbeeld Google Analytics en Optimizely. Deze derden kunnen informatie opslaan die uw browser in het kader van het bezoeken van onze website verstuurt, zoals cookies of opgevraagde IP-adressen. Voor meer informatie over de wijze waarop Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, verwijzen wij u naar de betreffende privacyverklaringen van die bedrijven.

Als u onze website blijft gebruiken, dan gaat u akkoord met de bovengenoemde verwerking van de gegevens door Hotjar en de derde-aanbieders van Hotjar in het kader van hun privacyverklaringen.

De cookies die Hotjar gebruikt, hebben een verschillende "levensduur": sommige blijven maximaal 365 dagen geldig, andere zijn alleen maar gedurende het betreffende bezoek geldig.

U kunt ook voorkomen dat Hotjar gegevens verzameld door op de volgende link te klikken en de instructies daar op te volgen:

Hotjar opt-out

 

Met de onderstaande toelichting informeren wij u over het aanmelden, verzenden en de statistische analyse van onze nieuwsbrief en over uw recht van bezwaar. Als u zich op onze nieuwsbrief abonneert, dan gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de beschreven procedures.

Double opt-in en vastlegging

De aanmelding voor onze nieuwsbrief gebeurt met een double opt-in. Dat wil zeggen dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt verzocht uw aanmelding te bevestigen. Die bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich met vreemde e-mailadressen kan aanmelden.

De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vastgelegd om te kunnen aantonen dat het aanmeldingsproces volgens de wettelijke voorschriften is verlopen. Daartoe behoort het opslaan van het tijdstip van aanmelding en het tijdstip van bevestiging.

Gebruik van de verzendservice "misson<one>"

De nieuwsbrieven worden verzonden via "mission<one> dialog", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de aanbieder mission<one> GmbH, Messerschmittstraße 7, D-89231 Neu-Ulm, BRD.

De gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrieven en de verdere, in het kader van de analyse beschreven gegevens worden op de servers van mission<one> opgeslagen. mission<one> gebruikt deze informatie uitsluitend voor het verzenden en het analyseren van de nieuwsbrieven in opdracht van ons. De gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Aanmeldgegevens

Om u op passende en klantgerichte wijze onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden, zijn wij erop aangewezen dat wij van u verschillende persoonsgegevens (aanspreekvorm, voor- en achternaam, e-mailadres) mogen verzamelen, verwerken en gebruiken. Die gegevens zijn uitsluitend bedoeld om de nieuwsbrief te personaliseren.

Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, dan gaat u ermee akkoord dat de door u ingevoerde persoonsgegevens mogen worden gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief.

Statistische gegevens verzamelen en analyseren

In het kader van de nieuwsbrief wordt in eerste instantie technische informatie, zoals de afleverbaarheid, informatie over de browser en het systeem en informatie over het tijdstip van oproepen verzameld. Die informatie wordt gebruikt om de service technisch te verbeteren.

Tot de statistische gegevens die worden verzameld behoort ook de vaststelling of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links er wordt geklikt. Die informatie kan om technische redenen weliswaar aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrieven worden gekoppeld, maar wij analyseren het gebruikersgedrag in geanonimiseerde, statisch voorbereide vorm. Deze analyses gebruiken wij uitsluitend om inzicht te krijgen in de interesses van onze gebruikers en om onze content daarop aan te passen en te verbeteren of om verschillende content overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te verzenden. 

Herroepingsrecht

Uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment zonder opgave van redenen herroepen.  Daarvoor kunt u de in de nieuwsbrief vermelde afmeldlink gebruiken.

Als u ons contactformulier gebruikt, dan worden de gegevens op het contactformulier die met "verplicht" gemarkeerd zijn, inclusief de door u op dit formulier vermelde contactgegevens bij ons verzameld, verwerkt en gebruikt om uw aanvraag te kunnen behandelen en voor eventuele verdere vragen aan u. Dit geldt ook als u ons naast de verplichte gegevens ook vrijwillig gegevens verstrekt (bv.: functie).

Deze gegevens geven wij niet zonder wettelijke grondslag dan wel voor zover noodzakelijk zonder uw toestemming door.