zoeken

NEN-EN-ISO 10211

NEN-EN-ISO 10211 is de Europese norm die als basis heeft gediend voor de Nederlandse NEN 2778. De bepalingsmethode voor warmtestromen en oppervlaktetemperatuur is in de norm beschreven.