Schöck maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijk en gebruiksvriendelijker te maken. Als je verder gaat accepteer je onze cookies.
zoeken

NEN 1068:2012

De NEN 1068 beschrijft de bepaling van het warmteverlies door transmissie van een gebouw, uitgedrukt in de waarde HT [W/K]. Het warmteverlies wordt bepaald door vier waarden:

  • HD: het warmteverlies tussen binnen en de buitenlucht;
  • Hg: het warmteverlies via de grond;
  • Hu: het warmteverlies via een aangrenzende onverwarmde ruimte (bijvoorbeeld een trappenhuis);
  • HA: het warmteverlies via een aangrenzende verwarmde ruimte (gelijkgesteld aan 0 W/K).

Bij de bepaling van de HT wordt rekening gehouden met het warmteverlies via oppervlaktes en via lineaire thermische bruggen. In NEN 1068 is de methode voor het bepalen van het verliesoppervlak en de lengte van de thermische bruggen beschreven. Daarnaast is de bepalingsmethode voor de thermische kwaliteit van constructies en van lineaire thermische bruggen beschreven. Tevens is een bepalingsmethode gegeven voor de χ-waarde (zie paragraaf 3.5). Regelmatig voorkomende puntvormige aansluitingen zoals bevestigingshulpmiddelen (ankers) worden meegenomen in de bepaling van de warmteweerstand van een constructie.

NEN 1068 wordt vanuit het Bouwbesluit aangestuurd als bepalingsmethode voor de warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt van constructies. In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de thermische kwaliteit van constructies. Voor nieuwbouw gelden per 01-01-2015 de volgende eisen:

  • Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
  • Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
  • Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Vanuit NEN 7120 (EPC-berekening) wordt de bepalingsmethode van het warmteverlies door transmissie aangestuurd.