Schöck maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijk en gebruiksvriendelijker te maken. Als je verder gaat accepteer je onze cookies.
zoeken

Jaarlijkse warmtebehoefte

De jaarlijkse warmtebehoefte van een gebouw is de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met zaken als rendementsverliezen van installaties en transportverliezen. Het is dus een waarde die ingaat op een deel van het energiegebruik.

Formel_2

Waarbij:

  • QH;nd: de warmtebehoefte in MJ;
  • QH;ht: het totale warmteverlies voor de warmtebehoefteberekening;
  • ηH;gn: de benuttingsfactor voor warmtewinst;
  • QH;gn: de totale warmtewinst voor de warmtebehoefteberekening.

Het totale warmteverlies voor de warmtebehoefteberekening wordt bepaald door het warmteverlies door transmissie en het warmteverlies door ventilatie. Een deel van de warmtewinst door interne warmteproductie en door zonnewarmtewinst kan nuttig worden gebruikt. NEN 7120 is een maandelijkse methode; dit betekent dat de warmtebehoefte per maand berekend wordt. De cumulatieve waarde is de jaarlijkse warmtebehoefte.