zoeken

Gevels, waterwerken & havengebieden

Schöck ComBAR® - Glasvezelwapening in gevelbouw, waterwerken en havengebieden

De meest voorkomende oorzaak van schade in constructies van gewapend beton is de corrosie van de wapening. Dit geldt in het bijzonder voor delen die worden blootgesteld aan natuurelementen en chemisch agressieve omgevingen. Doordat Schöck Combar® ongevoelig voor corrosie is, worden schaden als gevolg van roestvorming voorkomen. Zelfs bij een minimale betondekking zijn geen onderhoud en herstelmaatregelen nodig. De kosten van onderhoud worden hierdoor sterk verminderd en de levensduur van de constructie wordt met oog op duurzaamheid, aanzienlijk verlengd.

Door de corrosiebestendigheid en de hoge bestendigheid tegen zuren en basen is Schöck Combar® zeer geschikt voor gebruik in (chemisch) agressieve omgevingen. Zoals bij:

  • Oeverbekledingen, kademuren en remmingwerken
  • Gevelelementen
  • Parkeergarages (ook zonder coating)
  • Industriële vloeren
  • Zwembaden
  • RWZI’s
  • Riolering- en afvalwatersystemen
  • Waterkeringen, stuwen en sluizen