Schöck maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijk en gebruiksvriendelijker te maken. Als je verder gaat accepteer je onze cookies.
zoeken

Bouw op onsCertificaten en onderscheidingen

Wie zichzelf doelen en eisen stelt, blijft vooruitstrevend en groeit. Daarom laten wij onze diensten en producten certificeren en houden zo onze kwaliteit hoog.

KOMO certificaat Schöck Nederland
KOMO certificaat

Het KOMO-keurmerk is een collectief keurmerk dat in de Nederlandse bouw toegepast wordt en door de stichting KOMO wordt beheerd. De KOMO-certificaten en attesten worden uitgegeven door de certificatie-instelling die daarvoor geaccrediteerd zijn. De stichting KOMO toetst of producten, processen en diensten voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn. Het KOMO-certificaat geeft daarmee aan dat de betreffende producten of diensten voldoen aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Zulassung en technische goedkeuringen Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt)
Duitse Instituut voor Bouwtechniek

Het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) is een technische autoriteit in de bouwsector. Het DIBt verleent als keuringsinstantie de Duitse technische goedkeuringen (Zulassungen) en Europese technische goedkeuringen (ETA) voor bouwproducten.

EPD_16z9_FHD.jpg
Environmental Product Declarations (EPD)

De duurzaamheid van een gebouw kan worden beoordeeld door de milieuprestatie van alle componenten mee te rekenen. De Environmental Product Declarations (EPD) vormen de basis voor het beoordelen van de milieuvriendelijkheid van gebouwen. Het EPD bevat gegevens over de milieuprestaties van een bouwproduct, van productie tot verkoop. Voor Schöck Isokorf® XT/T type K staat een EPD-milieuproductverklaring ter beschikking voor architecten en constructeurs.

LOG_MGL_Passivhaus-Institut_16z9_FHD.jpg
Passiefhuis Instituut

Het Passiefhuis Instituut (PHI) in Darmstadt, Duitsland, is een onafhankelijk onderzoeksinstituut onder leiding van Prof. Dr. Wolfgang Feist. Het instituut is een van de grondleggers van het passiefhuis-concept wereldwijd. Het PHI is een vooraanstaand, internationaal erkend instituut voor onderzoek naar en ontwikkeling van energie-efficiënte bouwconcepten en producten. Het PHI certificeert daarnaast bouwproducten die de energieprestatie van gebouwen verhogen.

BIL_NEWS_50001_16z9_FHD.jpg
ISO 50001

ISO 50001 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen. De norm richt zich specifiek op het terugdringen van het energieverbruik van een organisatie. Dit op basis van een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en het gebruik ervan. Ten opzichte van de ISO 14001-norm worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het gebruik, de identificatie van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om deze te realiseren.  Daar waar energie een van de milieuaspecten is in de ISO 14001-norm is het in de ISO 50001 het centrale onderwerp. Schöck Bauteile GmbH is ISO 50001 gecertificeerd.

Certificaat downloaden

BIL_NEWS_ISO14001_16z9_FHD.jpg
ISO 14001

Schöck vindt bescherming van het milieu erg belangrijk. In dit verband worden emissies, afval en afvalwater verminderd en wordt een milieubewuste strategie gevoerd. Hierin worden ook de medewerkers bewuster gemaakt van hun bijdrage aan een schoon milieu. Reeds bij de productontwikkeling wordt rekening gehouden met het milieu, onder andere door bewust om te gaan met materialen en hulpstoffen. Gedurende de complete levenscyclus van het product houdt Schöck rekening met de impact op het milieu. Het milieumanagement van Schöck Bauteile GmbH is ISO 14001 gecertificeerd.

Certificaat downloaden

BIL_NEWS_ISO9001_16z9_FHD.jpg
ISO 9001

De Europese certificering ISO 9001 bevestigt de hoge kwaliteit die Schöck nastreeft met haar producten, processen en diensten. Om deze hoge kwaliteit te bereiken worden alle organisatieprocessen nauwkeurig beschreven en gedocumenteerd. Hierdoor zijn alle processen ter herleiden, te reproduceren en te meten. Het vastleggen van onze processen heeft als voornaamste doel dat de tevredenheid onder klanten, partners en medewerkers verder stijgt.