Schöck maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijk en gebruiksvriendelijker te maken. Als je verder gaat accepteer je onze cookies.
zoeken

Werken bij SchöckDe weg naar succes

BIL_PER_Schöck-Illu-Ingenieur_16z9_FHD.jpg

Wat men graag doet, doet men goed

Wie zijn werk met plezier doet, kan meer bereiken. Als informele organisatie hechten wij daarom veel waarde aan samenwerking en collegialiteit. Onze communicatie is open, eerlijk en transparant. Dit zien wij als de belangrijkste bouwstenen voor onze ondernemingscultuur. 

Wij hebben vertrouwen in de kennis en kunde van onze medewerkers en creëren de ideale werkomgeving om te presteren en te groeien. Onze werknemers krijgen de kans zelfstandig te werken en zijn of haar bijdrage te leveren aan het gezamenlijke succes van Schöck.

De positieve en respectvolle atmosfeer en goede onderlinge samenwerking dragen bij aan de productiviteit van onze onderneming. Onze werknemers vullen elkaar aan en inspireren elkaar om het beste resultaat te behalen. Wij zijn dan ook trots op onze jarenlange samenwerking met onze medewerkers. Zij zijn het hart en de motor van onze onderneming en zorgen voor een veilige positie in de markt.

 

BIL_MA_Detert-Oude-Weme--Wendy-2018_16z9_FHD.jpg

Wendy Peterzon

Telefoon: +31 55 526 88 20

E-mail: w.peterzon@schock.nl

Onze weg naar succes

Economisch denken en een eerlijke en werknemersgerichte bedrijfscultuur versterken elkaar bij Schöck. Door het een kan het ander langdurig succesvol zijn en zijn wij als onderneming in staat topprestaties te leveren.

De klanttevredenheid bepaalt onze kwaliteit. Een hoge tevredenheid moedigt ons aan om onze producten en diensten voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de marktomstandigheden. Onze medewerkers leveren dagelijks topprestaties om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden.

Als collega zijn wij toegewijd en sociaal. Wij helpen en motiveren elkaar en geven eerlijke feedback. Daarmee creëren we een veilige werkomgeving waarin succesvol zijn en fouten maken even belangrijk zijn. Van fouten maken leert men en wij zien dit als belangrijk onderdeel van het proces.

 

Vacatures

Ben jij de content marketeer die onze ambitie weet om te zetten naar content? Die content weet te matchen met de juiste mediakanalen? En die het leuk vindt om mee te werken aan een strategie en graag bij een organisatie werkt die online als belangrijkste uitdaging voor de komende jaren ziet? Dan zoeken wij jou!

Waarom jij bij ons stage wil lopen?

Bij Schöck barsten we van de ambities en willen we een voorloper zijn in de ‘online first’ benadering in de bouw. Digitalisering staat bij ons hoog in het vaandel en digitale marketing (SEO, SEA, social) speelt daarin een sleutelrol. We werken internationaal aan duizenden bouwprojecten en willen “thought leader” zijn op thema’s rondom warmteverlies in gebouwen. Hierin ligt een onschatbare waarde aan content verborgen, maar we doen er nu veel te weinig mee! Jij kan ons helpen de eerste stappen te zetten naar een concrete content marketingstrategie en uitvoering.

Wat ga je doen?

Een stage binnen Schöck betekent voor jou op meerdere vlakken een uitdaging:

 • Je krijgt veel vrijheid om ‘jouw’ verhalen te maken
 • Je helpt ons met het opstellen van een content marketingplan voor onze productgroepen
 • Je volgt referentieprojecten op en gaat onze klanten interviewen
 • Je bent kritisch en helpt ons betere content te ontwikkelen
 • Je schrijft voor onze website, nieuwsbrieven en social media-kanalen

Wat neem je mee?

Jij stelt graag de “waarom-vraag”. Voor sommige misschien een vervelende eigenschap, maar wij zien die juist graag in jou terug. Jouw leergierigheid is namelijk de basis om van een complex onderwerp een begrijpelijk verhaal te maken. En dat ook nog eens leuk is om te lezen. Daarnaast ben je iemand die:

 • Hbo-denkniveau bezit; met een specialisatie in communicatie, journalistiek en/of online marketing
 • Je bent ondernemend en hebt een passie voor schrijven en content
 • Je bent sociaal en niet bang de telefoon te pakken
 • Je bent in bezit van de volgende eigenschappen: creatief, initiatiefrijk, flexibel
 • Je kunt goed zelfstandig werken en hebt van nature een gestructureerde werk aanpak
 • Goede kennis van de Nederlandse (spelling/grammatica) en Engelse taal

Wat wij jou bieden?

Wij bieden jou een hecht team in een organisatie met korte communicatielijnen. Onze werksfeer is collegiaal en informeel. Wij mogen het certificaat Investor in People uitdragen en daarmee is investeren in ontwikkeling en talent voor ons een belangrijk speerpunt. Uiteraard geven wij een marktconforme stagevergoeding en een stageplaats voor 32-40 uur per week.

Wie wij zijn en wat wij doen?

Schöck Nederland is onderdeel van de internationaal opererende Schöck Groep, met een hoofdkantoor in Duitsland. Wij verkopen verankeringssystemen voor balkons, galerijen en gevels in meer dan 25 landen. Met onze balkonsystemen zijn wij wereldwijd marktleider. Wij verzorgen binnen de Schöck Groep de verkoop en engineering van innovatieve systemen in de Nederlandse markt. Daarnaast leveren wij technische (verkoop) ondersteuning aan onze partners in Noorwegen, Denemarken en Finland.

Word jij onze collega?

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail met jouw motivatie en CV naar HRM@schock.nl t.a.v. Wendy Peterzon.

Heb je nog vragen?

Bel, mail of app Wendy Peterzon via 06 14 85 34 99 of w.peterzon@schock.nl

Als Directeur van Schöck Nederland bent u de onmisbare schakel voor klanten, partners en collega’s. Uw focus ligt dagelijks op sales, marketing en innovatie voor het verder ontwikkelen van een sterke verkooporganisatie. U laat 23 gedreven en vakkundige medewerkers iedere dag met plezier werken en een toegevoegde waarde leveren.

Uw taken:

 • Leiding geven aan de Nederlandse dochteronderneming en verantwoordelijk voor het commercieel bewerken van de Scandinavische exportmarkt.
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een innovatieve, klantgerichte verkooporganisatie.
 • Bijdrage leveren aan de omzetting van de Schöck-Strategie in meetbare kpi’s voor Nederland en Scandinavië.
 • Verder uitbouwen van innovatieve businessmodellen, klantrelaties en productsystemen.
 • Een slagvaardig team ontwikkelen en aansturen. Ondernemerschap en eigenaarschap van de teamleden stimuleren, waarbij kwaliteit en specialismen gerespecteerd worden.
 • Creëren van de randvoorwaarden voor een slimme organisatie, waarbij flexibiliteit, hoogwaardige serviceverlening en klantspecifieke eisen voorop staan.
 • Continu evalueren van operationele en financiële resultaten en indien nodig bijstellen van plannen en budgetten.
 • Draagt zorg voor een effectieve, open uitwisseling tussen de Schöck groep, interne organisatie en haar stakeholders.

Uw profiel:

 • Afgeronde bouwtechnische studie of vergelijkbare kwalificaties (HBO werk- en denkniveau).
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een MD functie of BU-manager/ervaren verkoopleider in een bouw gerelateerde organisatie.
 • Bekend met relevante ontwikkelingen in de bouwsector.
 • Analytisch en strategische denkend met proactieve leiderschapskwaliteiten.
 • Zelfstandige, gestructureerde en doelgerichte werkwijze.
 • Hoge interesse voor digitalisering en gegevensbescherming.
 • Persoonlijke en motiverende leiderschapsstijl.
 • Bereidheid tot regelmatig internationaal reizen.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Pre is Duitse taal in woord en geschrift.

Uw persoonlijke eigenschappen:

U denkt organisatie overstijgend, bent flexibel, stressbestendig en overtuigt als competente en geloofwaardige gesprekspartner voor uw collega’s en klanten. Uw leiderschapsstijl is team georiënteerd en u heeft succesvolle netwerkkwaliteiten. U bent organisatie sensitief en oplossingsgericht.

Wij bieden:

 • Een medewerkersgerichte en succesvolle onderneming
 • Een onderscheidende en ontwikkelingsgerichte bedrijfscultuur
 • Een onderneming met een sterke focus op innovatie en digitalisering
 • Een zeer professioneel en gemotiveerd team
 • Aantrekkelijke en marktconforme voorwaarden

Wij zijn:

Een onderneming met innovaties, waarop u kunt bouwen. Daar staan wij voor sinds 1962. Wij zijn een Duitse ondernemingsgroep voor de toeleverende industrie in de bouw. Wereldwijd werken ruim 900 medewerkers in nationale en internationale vestigingen, die ieder hun bijdrage leveren aan het omzetten van ideeën in concrete producten.

Schöck Nederland is gevestigd in Apeldoorn en is een dochteronderneming van de Duitse Schöck-groep. Zij is commercieel verantwoordelijk voor de markt in Nederland en Scandinavië.

Profiteer van en ontwikkel mee aan onze groei!

Geïnteresseerd?:

Bent u er van overtuigd dat u bij ons past? Dan zien wij graag uw sollicitatie tegemoet, waarin wij graag terug zien, waarom wij de verantwoordelijkheid voor onze Nederlandse vestiging in uw handen kunnen leggen.

U kunt uw CV en motivatiebrief met een salarisindicatie en de eerste datum waarop u beschikbaar bent in het Engels of Duits sturen aan Alexander von der Weien, HR-directeur Schöck-groep, (alexander.vonderweien@schoeck.de).

Lees meer over ons op  www.schock.nl of www.schoeck.de!

As Director of Schöck Netherlands you are the indispensable link for customers, partners and colleagues. In your day-to-day practice you focus on sales, marketing and innovation for the further development of a strong sales organisation. You ensure that 23 driven and expert employees enjoy their work every day and deliver added value.

Your duties:

 • Manage the Dutch subsidiary and responsible for the commercial targeting of the Scandinavian export market.
 • Responsible for the development of an innovative, customer-oriented sales organisation.
 • Contribute to the conversion of the Schöck strategy into measurable KPIs for the Netherlands and Scandinavia.
 • Further expand innovative business models, customer relations and product systems.
 • Develop and steer a responsive team. Stimulate entrepreneurship and ownership of the team members in the course of which quality and specialty are respected.
 • Create the preconditions for an intelligent organisation that focuses on flexibility, high-quality services and customer-specific requirements.
 • Continuously evaluate operational and financial results and, where required, adjust plans and budgets.
 • Provide for an effective, open exchange at all levels between the subsidiary and the parent company.

Your profile:

 • Completed constructional engineering studies or comparable qualifications (high level of professional and intellectual ability).
 • At least 5 years of experience in an MD position or BU manager / experienced sales leader in a building related organisation.  
 • Familiar with relevant developments in the building industry.
 • Analytical and strategic way of thinking with proactive leadership qualities.
 • Independent, structured and effective working method.
 • High interest in digitalisation and data protection.
 • Personal and motivating leadership style.
 • Willingness to regularly travel internationally.
 • Good written and spoken command of the Dutch and English language. Written and spoken command of the German language is preferred.

Your personal characteristics:

You think beyond the organisation, you are flexible, resistant to stress and convincing as a competent and credible discussion partner for your colleagues and customers. Your leadership style is team-oriented and you have successful networking qualities. You are organisation-sensitive and solution-oriented.

We offer:

 • An employee-oriented and successful business
 • A distinguishing and development-oriented business culture
 • A business with a strong focus on innovation and digitalisation
 • A very professional and motivated team
 • Attractive conditions in conformity with the market

We are:

A business with innovations that you can build on. This is what we have been doing since 1962. We are a German corporate group for the supply in the building industry. Worldwide no less than 900 employees are employed at national and international establishments that all make their contribution to the conversion of ideas into specific products.

Schöck Netherlands is established in Apeldoorn and is a subsidiary of the German Schöck group. It is commercially responsible for the market in the Netherlands and Scandinavia.

Take advantage and contribute to the development of our growth!

Interested?

Are you convinced that you are a good fit for us? Then we look forward to receiving your application in which we would like to read why we could entrust you with the responsibility for our Dutch establishment.

You can send your CV and motivation letter in English or German with a salary indication and the first date on which you are available to Alexander von der Weien, HR Director Schöck group, (alexander.vonderweien@schoeck.de).

Read more about us on  www.schock.nl or  www.schoeck.de!