Cookies

Glasvezelwapening van Schöck Nederland b.v. Glasvezelwapening – Schöck ComBAR®

Glavezelwapening in betonconstructies is sinds 100 jaar de standaard in utiliteits- en woningbouw, industriële bouw en civiele techniek. In honderd jaar is er echter veel veranderd. Door de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de fysische eigenschappen van staal steeds vaker een kritische factor bij de realisatie van bouwprojecten. In dit geval is er door Schöck een materiaal ontwikkeld dat net als wapeningsstaal is toe te passen: Schöck ComBAR®.

Het ComBAR®-Team adviseert u graag:

Tel.: +31 55 526 88 20
Fax: +31 55 526 88 22

Schöck ComBAR® en ecologisch bouwen

Bouwen zonder staal Bouwen zonder staal

De keuze van bouwmaterialen speelt een belangrijke rol bij het welzijn in uw eigen woning. Als u denkt dat elektronische smog en aardmagnetische vervormingen uw gezondheid kunnen schaden dan is de glasvezelwapening Schöck ComBAR® het ideale en beproefde bouw ecologische product voor u. ComBAR® is niet elektrisch geleidend en niet magnetisch. Het natuurlijke aardmagnetisme wordt niet verstoord. De verspreiding van elektrische velden is niet mogelijk. Dit bevordert een comfortabele woon-werkomgeving.

Schöck ComBAR® in elektriciteitscentrales

Schöck ComBAR® in elektriciteitscentrales Schöck ComBAR® in elektriciteitscentrales

Transformatoren en reactoren in elektriciteitscentrales, transformatorstations en zware industrie maken gebruik van hoogspanning. Wanneer wapeningsstaal te dicht bij de spoelen komt is er kans op inductiestromen (verlies van kracht). Om dit te voorkomen, worden de spoelen tot nu toe op veilige afstand geplaatst ten opzichte van het aanwezige wapeningsstaal.

ComBAR® staven geleiden geen elektriciteit. Daardoor treedt er geen inductie op en kunnen de apparaten vlakbij de wapening geplaatst worden zonder dat er energie verloren gaat.

Schöck ComBAR® in laboratoria en medische centra

Schöck ComBAR® in laboratoria en medische centra Schöck ComBAR® in laboratoria en medische centra

Onderzoekslaboratoria voor nanotechnologie, vastestoffysica en aanverwante gebieden zijn zeer gevoelige ruimtes. Ditzelfde geldt voor voorzieningen waar MRI-scans en röntgenfoto’s vervaardigd worden.

Vanwege haar geleidende eigenschappen is het mogelijk dat wapeningsstaal invloed heeft op de functionaliteit en precisie van dergelijke apparatuur.

Door het toepassen van ComBAR® wordt er een staalvrije en niet magnetische omgeving gecreëerd. Zo wordt de apparatuur in onderzoeksruimten niet verstoord.

Schöck ComBAR® in bouw & utiliteit en kust- & havenwerken

Schöck ComBAR® in kust- en havenwerken en prefab betonconstructies. Schöck ComBAR® in kust- en havenwerken en prefab betonconstructies.

De meest voorkomende oorzaak van schade aan bouwwerken van beton is corrosie van het wapeningsstaal.

Dit geldt bijvoorbeeld voor gevelelementen (weer), bouwwerken in een maritieme omgeving, bruggen en parkeergarages (strooizout), zwembaden, waterzuiveringsinstallaties en veel andere industriële installaties. Door de corrosiebestendigheid van Schöck ComBAR® wordt schade bij bovenstaande toepassingsgebieden voorkomen. Zelfs met een minimale betondekking zijn minder renovatie werkzaamheden noodzakelijk, worden de levenscycluskosten verlaagd en de levensduur van de gebouwen verlengd. Een belangrijke bijdrage aan duurzaam bouwen.

Schöck ComBAR® in rail en verkeer

Schöck ComBAR® voor rail en verkeer Schöck ComBAR® voor rail en verkeer

Vaak worden infrabouwwerken gerepareerd of zelfs compleet vervangen, omdat de wapening in het beton is gecorrodeerd en de betonnen structuur is aangetast. Dit geldt vooral voor bruggen. Door ComBAR® toe te passen, is corrosie verleden tijd geworden.

Nieuwe hogesnelheidslijnen en nieuwe tramrails worden meestal als een vaste rijbaan uitgevoerd. De eindeloze spoorbanen dienen daarbij als een medium voor signaaloverdracht. Beton met wapeningsstaal moet voordat het toegepast wordt volledig geaard worden, om zo foutloze signaaloverdracht te garanderen. Bij het gebruik van ComBAR® is dit niet nodig, omdat de ComBAR®-staven geen elektrische stroom geleiden.

Schöck ComBAR® in tunnelbouw

Schöck ComBAR® in ondergrondse bouw Schöck ComBAR® in ondergrondse bouw

Tunnels voor de metro, riolering en andere infrastructurele voorzieningen worden bijna altijd uitgegraven door een tunnelboormachine (TBM). Wanneer in het beton van een schachtwand wapeningsstaal is toegepast, beschadigt de boorkop bij het doorboren van de wand.

Door Schöck ComBAR® te gebruiken in plaats van wapeningsstaal, vindt er geen beschadiging plaats aan de TBM. De TBM boort dwars door de met glasvezel gewapende betonnen muur. De bouwkosten worden hierdoor aanzienlijk gereduceerd.

Schöck ComBAR® doorstaat crash-test met vlag en wimpel!

[Video title]

Verdere informatie over deze crashtest vindt u hier.

Contactgegevens

Schöck Nederland b.v. 
Tel: +31 55 526 88 20
Fax: +31 55 526 88 22
info@schock.nl

Contactformulier
Aanmelden Newsletter

Download