Cookies

Bouwfysica Portaal

Het Bouwfysica Portaal biedt u meer inzicht in de basisprincipes van thermische bruggen. Met dit portaal wil Schöck een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis en informatie rondom dit thema. Het Bouwfysica Portaal vertelt u meer over koudebruggen, de negatieve gevolgen hiervan en de effecten ten aanzien van duurzame en comfortabele gebouwen.